• Giới thiệu
 • Điều khoản
 • Sử dụng thông tin

  Tất cả các thông tin, dữ liệu trên Vibiz.vn thuộc bản quyền Vibiz.vn hoặc ghi rõ nguồn trích dẫn từ nguồn đăng tin. Bạn được quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi với điều kiện phải bạn phải bảo đảm giữ nguyên quyền tác giả và những thông tin khác về quyền sở hữu được nêu trong nội dung gốc được đăng tải, cũng như những bản sao của nội dung gốc đó.

  Mọi nội dung trong CSDL này đều có bản quyền, do vậy mọi hành vi sử dụng không được phép những nội dung này đều vi phạm Luật về quyền tác giả, Luật sở hữu trí tuệ cũng như những luật khác.

  Hạn chế sử dụng

  Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng tài nguyên cùa website Vibiz.vn vào việc sau:

  • Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác;
  • Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác;
  • Gây rối trật tự công cộng;
  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ;
  • Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác;
  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;
  • Bất kỳ hành động gì không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng;
  • Bất kỳ hành động nào mà Vibiz.vn cho rằng không thích hợp.

  Tạm dừng và chấm dứt

  Trong một số trường hợp, Vibiz.vn có thể bị gián đoạn (tạm thời) dịch vụ tương ứng với việc ngừng sử dụng tài khoản cá nhân và mật khẩu của bạn mà không có thông báo trước.

  Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng có thể dẫn đến việc ngưng sử dụng dịch vụ như sau :

  • Yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ từ bạn (bạn tự xóa Tài khoản cá nhân của mình);
  • Các lỗi đột xuất về mặt kỹ thuật hoặc bảo mật phát sinh bất khả kháng;
  • Quá thời hạn kích hoạt tài khoản;
  • Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp theo hệ thống các Luật hiện hành;
  • Đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật hoặc dẫn tới hành vi phạm pháp;
  • Vi phạm hoặc làm trái các thỏa thuận trong Điều kiện sử dụng.
  • Bạn hiểu và đồng ý rằng Vibiz.vn sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào với việc sửa đổi hoặc gián đoạn của trang web.

  Kết nối / Liên kết

  Chúng tôi cung cấp đường dẫn từ trang web này đến những trang web bên ngoài chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người sử dụng như bạn. Vibiz.vn không kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung và những quy định liên quan tới những trang web bên ngoài này. Do vậy, chúng tôi không xác nhận và đại diện cho những nội dung thông tin có được từ việc truy cập các trang web bên ngoài này. Bởi vậy bạn phải xem xét kỹ các điều khoản sử dụng của các website đó.

  Từ chối bảo đảm

  Trong một số chuyên mục và dịch vụ, chúng tôi hỗ trợ thành viên đăng tải chia sẻ thông tin (với mọi định dạng file) với cộng đồng. Vibiz.vn sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó, và sẽ hợp tác hết mình với cơ quan luật pháp hay tòa án khi có yêu cầu công bố những hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép.

  Bản quyền tác giả

  Vibiz.vn luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu Vibiz.vn đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên trang web. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu bị phát hiện hoặc được thông báo sẽ được Ban quản trị  xem xét và gỡ bỏ khỏi trang Vibiz.vn trong thời gian sớm nhất.

  Sửa đổi

  Vibiz.vn có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web cũng như các điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào.

  Sở hữu trí tuệ

  Tên gọi Vibiz.vn và logo cùng các sản phẩm, dịch vụ có liên quan là thương hiệu của Công ty TNHH Vibiz Việt Nam đã được công bố và bảo hộ. Bạn hiểu và đồng ý không sử dụng thương hiệu trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự xin phép bằng văn bản của Công ty TNHH Vibiz Việt Nam.

  2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật