• Giải pháp
  • Bản tin tổng hợp
  • Bản tin tổng hợp được các chuyên viên phân tích của Vibiz.vn thực hiện theo từng ngành và gửi tới doanh nghiệp. Tùy theo yêu cầu, doanh nghiệp có thể nhận được các bản tin tổng hợp theo tuần bản bản cứng gửi tới doanh nghiệp. Chúng tôi có các nguồn thông tin để có thể đưa đến những thông tin tổng hợp theo ngành hữu ích cho doanh nghiệp về thị trường, thị phần, đối thủ cạnh tranh, các rào cản và chuẩn mực, các nguồn lực và sự thay đổi khuynh hướng và lựa chọn của khách hàng.

    Mỗi lúc, doanh nghiệp đều cần biết hơi thở của ngành thông qua những con số và bình luận mà Bản tin tổng hợp đem lại cho doanh nghiệp.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật