• Giải pháp
  • Tin vào báo cáo theo vùng lãnh thổ
  • Vibiz.vn cung cấp thông tin về thị trường theo các quốc gia và vùng lãnh thổ, tại Việt Nam chi tiết theo từng tỉnh thành phố, một số thông tin được nhúng trực tiếp trên bản đồ để người dùng có thể có cái nhìn trực quan về điểm diễn ra sự kiện và tạo tin.

    Các vùng lãnh thổ được đánh dấu và phân loại theo nhiều tiêu chí để có thể có cái nhìn trực quan sinh động về thông tin kinh tế được phân loại theo địa lý để thấy được các không gian quyền lực thị trường của ngành kinh doanh hay doanh nghiệp.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật