• Giải pháp
  • Tin và báo cáo theo ngành
  • Ngành kinh doanh là một khái niệm gắn với từng sản phẩm đặc thù khi tạo ra cung và cầu, vì thế, các báo cáo của chúng tôi gắn với các sản phẩm đặc thù của ngành, các thông tin để để chúng ta có thể so sánh một cách chính xác các sản phẩm hoặc đến cả các SKUs trong một ngành.

    Tùy theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp mà Vibiz.vn thực hiện các báo cáo ngành cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp cũng như thông tin mang tính chuyên sâu không thể cung cấp một cách đại trà.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật