• Giải pháp
  • Tin và báo cáo theo doanh nghiệp
  • Các thông tin về doanh nghiệp theo ngành được tổng hợp một cách tự động và phân loại theo mô đun của Vibiz.vn để người dùng có thể tiếp cận thông tin về đối thủ cạnh tranh một cách khoa học và thấu đáo. Bộ lọc của Vibiz.vn giúp người dùng tiếp cận thông tin về đối thủ một cách hệ thống và đưa ra các nhận định chính xác, tuy nhiên, chúng tôi không thực hiện các phân tích so sánh thông tin nếu không có yêu cầu cụ thể từ phía doanh nghiệp sử dụng.

    Người dùng có thể yêu cầu một dịch vụ bổ sung của Vibiz.vn để theo dõi đặc biệt đối với một số doanh nghiệp đặc thù trong ngành hoặc đối thủ cạnh tranh để có thể có được các thông tin mang tính chuyên sâu.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật