• Giải pháp
 • Hộ chiếu đỏ
 • Hộ chiếu đỏ là Tài khoản đăng nhập vào CSDL của Vibiz.vn, Hộ chiếu đỏ được phân theo ngành và theo vùng lãnh thổ hoặc từng đối tượng nội dung có thể truy cập thông tin tùy theo việc đăng ký Hộ chiếu đỏ ở vùng nào, mức nào.
  Cách thông thường là đăng ký Hộ chiếu đỏ theo ngành, doanh nghiệp của ngành nào thì có thể tiếp cận thông tin về ngành đó trên các vùng lãnh thổ và theo thời gian.
  Mỗi tài khoản Hộ chiếu đỏ sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới:
  (1) Tên đăng nhập
  (2) Mật khẩu
  (3) Địa chỉ email xác nhận
  Vì vậy, bạn cần đồng ý cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin hiện tại về bạn cho những nội dung bắt buộc trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ. 

  2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật