Vibiz.vn là một cơ sở dữ liệu tri thức về kinh tế và kinh doanh, chúng tôi cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm, doanh nghiệp và các ngành kinh doanh tùy theo nhiều tiêu thức phân loại như vùng lãnh thổ, ngành kinh doanh, thời gian. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các thông tin tổng hợp mang tính vĩ mô để có được bức tranh tổng thể về cả nền kinh tế.
Các tài liệu được cung cấp dưới dạng Bản tin, Tin, Báo cáo, Bài báo, Phân tích, Sách tham khảo,…dưới các định dạng file phổ biến cho việc đọc phân tích và sử dụng như Pdf, doc, xls,…

2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật