• Dữ liệu ngành
  • Dược
  • Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội.  Y tế là dịch vụ xã hội đặc biệt, hoạt động khám chữa bệnh là hoạt động phi lợi nhuận. Đầu tư cho sức khoẻ là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội. Vibiz đã phối hợp với Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Vụ Bảo hiểm y tế, Tổng công ty Dược Việt Nam ,Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, tổ chức triển khai xây dựng CSDL ngành Y tế Việt Nam. Thông tin ngành được lọc tự động và bóc tách từ hơn 300 nguồn tin trong và ngoài nước theo thời gian thực có truy xuất nguồn gốc và định vị thông tin bản đồ. Bản tin tổng hợp được cung cấp 2 lần/ngày; tối thiểu 15 tin/lần. Ngoài tin tức và dữ liệu về ngành Y tế, Vibiz còn cung cấp bổ sung dữ liệu về con người, thực trạng sức khỏe,bệnh lý, tình hình dịch bệnh gắn liền với việc sử dụng các dịch vụ Y tế tại từng địa phương. Hàng năm Vibiz tổ chức nghiên cứu, thống kê và đưa ra các con số cụ thể về thực trạng sức khỏe, đồng thời tiến hành phân tích về hành vi của người dân trong việc lựa chọn và sử dụng các dịch vụ Y tế, để tìm kiếm các luận cứ cho việc hoạch định các phương án chiến lược nâng cao sức khỏe cho người dân, đi tới hoàn thành sứ mạng cao cả của ngành. Ngoài các thông tin được lấy về, lọc và khai thác, Vibiz mua báo cáo của Euromonitor, Business Monitor và một số nguồn khác để cung cấp và chia sẻ cho khách hàng sử dụng.

    Xin lỗi, Quý khách phải trả phí để đọc tin chuyên mục này. Nếu quý khách chưa có tài khoản xin vui lòng liên hệ info@vibiz.vn hoặc theo số hotline: 043.999.1133.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật