• Dữ liệu ngành
  • Thuốc bảo vệ thực vật
  • Vibiz phối hợp với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Hóa chất, Trung tâm XTTM Nông nghiệp, tổ chức triển khai xây dựng CSDL ngành Thuốc bảo vệ Thực vật Việt Nam. Thông tin ngành được lọc tự động và bóc tách từ hơn 300 nguồn tin trong và ngoài nước theo thời gian thực có truy xuất nguồn gốc và định vị thông tin bản đồ. Bản tin tổng hợp được cung cấp 2 lần/ngày; tối thiểu 15 tin/lần. Ngoài tin tức và dữ liệu về ngành Thuốc bảo vệ Thực vật, Vibiz còn cung cấp bổ sung dữ liệu về cây trồng, mùa vụ, tình hình sâu bệnh hại và thực tiễn triển khai tại từng địa phương gắn với việc sử dụng thuốc bảo vệ Thực vật phù hợp cho cây trồng. Hàng năm, Vibiz tổ chức nghiên cứu hành vi người nông dân lựa chọn và sử dụng Thuốc bảo vệ Thực vật để tìm kiếm các luận cứ cho việc hoạch định chiến lược của doanh nghiệp.

    Xin lỗi, Quý khách phải trả phí để đọc tin chuyên mục này. Nếu quý khách chưa có tài khoản xin vui lòng liên hệ info@vibiz.vn hoặc theo số hotline: 043.999.1133.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật