• Dữ liệu ngành
  • Phân bón
  • Vibiz phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục Hóa chất, Trung tâm XTTM Nông nghiệp, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức triển khai xây dựng CSDL ngành phân bón Việt Nam. Thông tin ngành được lọc tự động và bóc tách từ hơn 250 nguồn tin trong và ngoài nước theo thời gian thực có truy xuất nguồn gốc và định vị thông tin bản đồ. Bản tin tổng hợp được cung cấp 2 lần/ngày; 14 lần/tuần. Ngoài tin tức và dữ liệu về ngành phân đạm, Vibiz còn cung cấp bổ sung dữ liệu về giống cây, quy hoạch đất trồng và thực tiễn triển khai tại từng địa phương gắn với việc bón phân đạm phù hợp cho cây trồng phù hợp. Hàng năm, Vibiz tổ chức nghiên cứu hành vi người nông dân lựa chọn và sử dụng phân đạm để tìm kiếm các luận cứ cho việc hoạch định chiến lược của doanh nghiệp.

    Xin lỗi, Quý khách phải trả phí để đọc tin chuyên mục này. Nếu quý khách chưa có tài khoản xin vui lòng liên hệ info@vibiz.vn hoặc theo số hotline: 043.999.1133.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật