• Dữ liệu ngành
  • Ngân hàng
  • Trong vài năm trở lại đây, ngành Ngân hàng đã nhận được sự quan tâm tích cực từ Chính phủ và xã hội với nhiều cơ hội phát triển rộng mở.Với tần suất 2 lần/ngày, Vibiz sẽ mang tới những bản báo cáo, định hướng đầy đủ, chính xác sau khi lắng nghe ý kiến đánh giá từ Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ tài chính, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Cục Thuế, Cục thống kê Hiệp hội ngân hàng Việt Nam. Ngoài tin tức và dữ liệu về ngành Ngân hàng, Vibiz còn cung cấp bổ sung dữ liệu về Kinh tế, thương mại, và thực tiễn phát triển kinh tế tại từng địa phương gắn với việc sử dụng các dịch vụ Ngân hàng. Hàng năm Vibiz tiến hành nghiên cứu, thống kê các con số về tình hình kinh tế, tài chính, thương mại, đồng thời tiến hành thống kê phân tích về hành vi của người dân trong việc lựa chọn các dịch vụ Ngân hàng trên Toàn quốc, đưa ra con số so sánh chung giữa các nhóm dịch vụ, nhóm ngân hàng, để tìm kiếm các luận cứ cho việc hoạch định các phương án chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

    Xin lỗi, Quý khách phải trả phí để đọc tin chuyên mục này. Nếu quý khách chưa có tài khoản xin vui lòng liên hệ info@vibiz.vn hoặc theo số hotline: 043.999.1133.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật