• Dữ liệu ngành
  • Hóa chất
  • Cơ sở dữ liệu và thông tin ngành hóa chất Việt Nam được Vibiz xây dựng trên cơ sở tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn được chứng thực thông qua việc phối hợp với Cục Hoá chất (Bộ Công Thương), Viện Hóa học và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam xây dựng. Ngành hóa chất là một lĩnh vực hẹp nhưng đòi hỏi thông tin chuyên sâu và gắn với việc thông tin hóa chất phù hợp với từng ngành đặc thù. Bản tin tổng hợp được trả qua email hoặc nhắn tin đến người dùng 2 lần/ngày, tối thiểu 15 tin/lần. Bên cạnh đó, Vibiz mua các nguồn tin về thị trường và cung ứng hóa chất quốc tế, các nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu và khu vực để chia sẻ cho việc khai thác của doanh nghiệp Việt Nam về ngành hóa chất. Các thông tin giao thoa về thị trường hóa dược hoặc hóa sinh cũng được chúng tôi đáp ứng cho phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.

    Xin lỗi, Quý khách phải trả phí để đọc tin chuyên mục này. Nếu quý khách chưa có tài khoản xin vui lòng liên hệ info@vibiz.vn hoặc theo số hotline: 043.999.1133.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật