Nhóm hàng tiêu dùng nhanh (hay FMCG, viết tắt của Fast Moving Consumer Goods) bao gồm nhiều chủng loại hàng tiêu dùng. Dựa vào một số tiêu chí để xét về nhóm FMCG (Khả năng mua lại của khách hàng rất cao,Tiền lời trên từng đơn vị sản phẩm thấp, Nhà sản xuất mua nguyên liệu thô từ nhà cung cấp và sản xuất với quy mô lớn, Thời gian sử dụng ngắn, Giá từng sản phẩm thấp, Nhà sản xuất không làm việc trực tiếp với từng cá nhân người dùng cuối. FMCG được đưa đến tay người dùng cuối thông qua các hệ thống bán lẻ) ,Vibiz sẽ mang tới những bản báo cáo, định hướng đầy đủ, chính xác và chi tiết nhất khoảng 15 lần/tuần trên cơ sở tổng hợp những thông tin từ Bộ công thương, Bộ thương mại, Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Hiệp hội hàng tiêu dùng Việt Nam, Hiệp Hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ,Hiệp hội người tiêu dùng.
Ngoài tin tức và dữ liệu về ngành Hàng tiêu dùng nhanh FMCG , Vibiz còn cung cấp bổ sung dữ liệu về tài chính, kinh tế, thương mại, diễn biến thị
trường và thực tiễn địa phương gắn liền với việc sử dụng hàng tiêu dùng nhanh.Vibiz tiến hanh nghiên cứu, thống kê phân tích về hành vi của người dân trong việc lựa chọn hàng tiêu dùng nhanh, đưa ra con số so sánh chung giữa các nhóm hàng  khác nhau, để tìm kiếm các luận cứ cho việc hoạch định các phương án chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Ngoài các thông tin được lấy về, lọc và khai thác, Vibiz mua báo cáo của Euromonitor, Business Monitor và một số nguồn khác để cung cấp và chia sẻ cho khách hàng sử dụng.

Xin lỗi, Quý khách phải trả phí để đọc tin chuyên mục này. Nếu quý khách chưa có tài khoản xin vui lòng liên hệ info@vibiz.vn hoặc theo số hotline: 043.999.1133.

2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật