• Dữ liệu ngành
  • Dược phẩm
  • Dược phẩm là một trong những ngành hàng có tiềm năng phát triển mạnh tại Việt Nam. Thông tin ngành sẽ được lọc, tổng hợp và phân tích từ khoảng 350 nguồn tin tại Việt Nam và trên toàn thế giới, khoảng 2 lần/ngày, 14 lần/tuần.Vibiz kết hợp với Bộ y tế, Sở y tế, Cục quản lý dược , Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam, Cục y tế dự phòng để cung cấp CSDL cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển ngành dược phẩm tại Việt Nam. Ngoài tin tức và dữ liệu về Dược phẩm, Vibiz còn cung cấp bổ sung dữ liệu về con người, thực trạng sức khỏe,bệnh lý, tình hình dịch bệnh gắn liền với việc sử dụng dược phẩm tại từng địa phương. Hàng năm Vibiz tổ chức nghiên cứu, thống kê và đưa ra các con số cụ thể về thực trạng sức khỏe, đồng thời tiến hành phân tích về hành vi của người dân trong việc lựa chọn và sử dụng các loại dược phẩm khác nhau, để tìm kiếm các luận cứ cho việc hoạch định các phương án chiến lược nâng cao sức khỏe cho người dân. Ngoài các thông tin được lấy về, lọc và khai thác, Vibiz mua báo cáo của Euromonitor, Business Monitor và một số nguồn khác để cung cấp và chia sẻ cho khách hàng sử dụng.

    Xin lỗi, Quý khách phải trả phí để đọc tin chuyên mục này. Nếu quý khách chưa có tài khoản xin vui lòng liên hệ info@vibiz.vn hoặc theo số hotline: 043.999.1133.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật