• Dịch vụ
  • Phân tích kênh phân phối
  • Chúng tôi tin rằng, nếu bạn có sản phẩm tốt, quảng cáo tốt nhưng không có kênh phân phối thì sản phẩm đó cũng không thể đến được tay khách hàng. Hiểu biết và tri thức về phân phối, cơ sở dữ liệu về các hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bản đồ phân phối được tích hợp để giới thiệu cho doanh nghiệp. Sự phát triển của thị trường phân phối và bán lẻ Việt Nam, các khuynh hướng, cơ hội và thách thức, những chuyển dịch trong khuynh hướng tiêu dùng tại từng hệ thống kênh. Đối với những ngành dịch vụ hay sản phẩm công nghiệp, các phân tích về kênh phân phối có thể được thực hiện theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp đối với từng phân khúc thị trường.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật