• Dịch vụ
  • Phân tích đối thủ cạnh tranh
  • Đối thủ cạnh tranh đang làm gì và đang làm như thế nào với nguồn lực ra sao? Trả lời câu hỏi này bằng giải pháp của Vibiz.vn thông qua việc cung cấp các thông tin cụ thể về từng đối thủ cạnh tranh hoặc yêu cầu đặc biệt với thông tin chuyên sâu về đối thủ cạnh tranh. Các bảng phân tích TOWS, BCG giúp cho việc phân tích các nhóm đối thủ cạnh tranh và so sánh được tiện lợi hơn. Việc dự báo các khuynh hướng và hoạt động mang tính chiến lược của đối thủ cạnh tranh cũng được đề tổng hợp và có ý kiến của các chuyên gia. Việc tiềm ẩn các nguy cơ từ đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài hay việc nhập hàng về Việt Nam cũng được phân tích cụ thể trong các bản tin của Vibiz.vn. Chúng tôi cũng cho rằng, với Vibiz.vn, thông tin đến với doanh nghiệp trước đã là một lợi thế hơn các Đối thủ cạnh tranh.

    2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật