Vietnam Market Research and Analysis for Industries, Countries, and Consumers

 • 1__1_81
 • 254
 • 312
 • Giải pháp

  Giải pháp hàng đầu, Knowledge, cơ sở dữ liệu của chúng tôi, cung cấp phân tích chiến lược, quy mô thị trường và chia sẻ dữ liệu thị trường, theo dõi xu hướng ngành công nghiệp mũi nhọn.

 • Dịch vụ

  Những nghiên cứu tham khảo phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh về các nhóm ngành, các quốc gia và người tiêu dùng trên toàn cầu.

 • Cá nhân hóa thông tin

  Nhận các tin tức, cập nhật báo cáo mới, tùy chỉnh thông tin theo yêu cầu.

Truy cập vào cơ sở dữ liệu báo cáo, số liệu, phân tích các nhóm ngành.

Giải pháp và dự báo

Đề xuất nội dung và các giai đoạn triển khai; dự báo xu hướng và tác động của môi trường kinh doanh.

Phân tích

Thu thập các dữ liệu nghiên cứu và tìm ra các mối liên hệ, nguyên nhân của vấn đề.

Xác định vấn đề

Nhằm xác định những khó khăn, thách thức của khách hàng và khoanh vùng phạm vi nghiên cứu.

2014 © Đăng ký bản quyền bởi Vibiz. Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật